Tips på Experiment

Här får ni ta del av experimenttips från intervjuer

Kalejdoskop

TIPS EXPERIMENT #1

Anna Bergdahl Gustafsson

TOM TITS EXPERIMENT

Utforska fysik, hur ljus reflekteras och mönster skapas

Raket

TIPS EXPERIMENT #2

Vivi Lind

RÅTORPOSSKOLAN, KARLSTAD

Utforska teknik, kemi, reaktioner, gaser och tryck

Ritrobot

TIPS EXPERIMENT #3

Eva Tuvhav Gullberg

TUVHAV KONST OCH PEDAGOGIK

 

Utforska konst, teknik och elektricitet

Sugande glaset

TIPS EXPERIMENT #4

Gunilla von Utfall

FOLKUNIVERSITETET

Utforska lufttryck och eld

Rita & beskriv

TIPS EXPERIMENT #5

Marielle Sterner

COOL MINDS, MALMÖ

Öva på grundprinciper i kodning

Discolampa

TIPS EXPERIMENT #6

Maria Olsson & Alfred Grimlund

TEKNISKA MUSEET

foto: Sofie Löf

 Utforska elektriska kretsar och få en lampa att lysa

Kemisk reaktion

TIPS EXPERIMENT #7

Hans Persson

HANS PERSSON KREATIV NO

Bild: Hans Persson

Utforska vad en kemisk reaktion innebär

bild: Hans Persson

Brinnande sedel

TIPS EXPERIMENT #8

Ann-Louise Papinsky & Karin Wachtmeister

ÖSBYSKOLAN, DANDERYD

bild. Experimentarkivet

Utforska kemi, värme, kemiska reaktioner och vatten

 

bild: Experimentarkivet

Magnet sorterar

TIPS EXPERIMENT #9

bNosy experiment

Utforska hur man sorterar med magneter genom en lek

Glasxylofon

TIPS EXPERIMENT #10

bNosy experiment

Utforska hur mängd vatten i ett glas påverkar ljudet i en glasxylofon

Stargazing

TIPS EXPERIMENT #11

Cecilia Kozma

VETENSKAPENS HUS

Utforska vad som befinner sig utanför vår planet

Repellera

TIPS EXPERIMENT #12

bNosy experiment

 

Utforska hur magneter kan attrahera och repellera

Kvicksand

TIPS EXPERIMENT #13

Pia Hellstrand

HUSBY FÖRSKOLOR

Utforska viskositet hos en

icke-Newtonsk vätska

Stoppa smäll

TIPS EXPERIMENT #14

bNosy experiment

Utforska värme, energi och vatten