top of page

Barnböcker naturvetenskap och teknik

Barn och naturvetenskap - Pi och powerbollarna ny sagobokserie i naturvetenskap -upptäcka, utforska och lära.

HANDLEDNING

Genom denna lärarhandledning vill vi inspirera dig som förskolepedagog, lärare eller förälder och ge dig idéer och vägledning om hur du kan använda Pi och Powerbollarna bokserie med tillhörande material. 

Med hjälp av dessa handledningar kan ni själva skapa workshop kring Pi och Powerbollarna. 

 

Pi och Powerbollarna en ny bokserie inspirera barn till naturvetenskap och teknik

Pi och Powerbollarna - Magnetfisket

Handledning till Magnetfisket som är den första boken i serien om Pi och Powerbollarna, en sagobokserie som stödjer skolans läroplan i naturvetenskap.  

Område: Magnetism

Pi och Powerbollarna en ny bokserie inspirera barn till naturvetenskap och teknik

Pi och Powerbollarna - Vinterracet

Handledning till Vinterracet, den andra boken i serien om Pi och Powerbollarna, en sagobokserie som stödjer skolans läroplan i naturvetenskap.  

Område: Material

bottom of page