top of page

Barnböcker naturvetenskap och teknik

Barn och naturvetenskap - Pi och powerbollarna ny sagobokserie i naturvetenskap -upptäcka, utforska och lära.

Roligt, pedagogiskt spel för barn - Pi och Powerbollarna 1 Magnetfisket

Roligt, pedagogiskt spel för barn - Pi och Powerbollarna 1 Magnetfisket

Spela video

Pi och Powerbollarna app-spel är ett komplement till bokserien och designad för att uppmuntra barn 3+, på ett intuitivt och roligt sätt får lära sig om naturvetenskap och teknik. Karaktärerna i spelet är från boken om Pi och Powerbollarna.

Spelen finns tillgängliga för Andriod och iOS. De är gratis att ladda ner och fria från ytterligare köp samt tredjepartsreklam. 

Pi och Powerbollarna en ny bokserie inspirera barn till naturvetenskap och teknik
Pi och Powerbollarna en ny bokserie inspirera barn till naturvetenskap och teknik
Pi och Powerbollarna en ny bokserie inspirera barn till naturvetenskap och teknik

Pi och Powerbollarna - Magnetfisket

Ladda ner här:

Hjälp Pi att fiska upp magnetiska saker från havets botten med hjälp av en magnet. Vi får se om du kan lista ut vilka saker som är gjorda av magnetiska material. Använd attraherande magnetisk kraft för att samla upp alla sakerna.

Pi och Powerbollarna - Vinterracet

Pi vill lära dig mer om vad olika saker är gjorda av. Hjälp Pi att sortera vad för olika material saker består av. Klurigt blir det när vissa saker består av fler än ett material, vi får se om du klarar det.

Ladda ner här:

bottom of page