top of page

Den brinnande metallen [Na]


enkel naturkunskap för barn- salt

Natrium [Na] är en mjuk silvervit metall som hör till grupp 1 i det periodiska systemet - alkalimetallerna. Natrium hittas ofta som olika typer av mineralföreningar, det är så pass reaktivt att man aldrig hittar det i sin grundform. Hur kan natrium på egen hand vara explosivt men tillsammans med klor är det bara vanligt koksalt?

Natrium har lägre densitet än vatten vilket innebär att metallen kommer att flyta ovanpå vattnet. I rumstemperatur är natrium så mjukt att man lätt kan skära den med en kniv. Många av de föreningar som natrium bildar är lösliga I vatten. Men om man blandar natrium med vatten blir det en våldsam reaktion. Blandningen bildar natriumhydroxid, vätgas och värme, vätet kan lätt antändas och ge intryck av natrium brinner med ett ljusgult sken. Vilket gör att natrium ofta används i fyrverkerier för att få klargula gnistor.

Natriumföreningar har många användbara användningsområden, mest känd är bordssalt [NaCl] och bakpulver [NaHCO3]. Andra tillämpningar är i industrier som tillverkar eller behandlar papper, tvål, textilier, olja, kemikalier och metaller.

Atomnummer: 11

 

Sodium [Na] is a soft silvery-white metal that belongs to Group 1 of the Periodic Table – the alkali metals. Sodium is never found in its pure elemental form because it is so reactive, but can often be found in mineral compounds. How can that be, on its own explosive and when combined with chlorine it is just table salt.

enkel naturkunskap för barn - bakpulver

Sodium is less dense than water, which means that the sodium metal will float on top of water. In room temperature it is so soft that it can easily be cut with a knife. Many of the compounds that sodium forms will dissolve in water. But if you mix sodium with water it reacts amazingly. The combination produces sodium hydroxide, hydrogen gas and heat, and occasionally the hydrogen can ignite and give the appearance of sodium burning with a bright yellow light. This is why sodium often is used in fireworks to produce bright yellow sparks.

Sodium is most famous for its many useful compounds such as table salt (NaCl), sodium nitrate (Na2CO3), and baking soda (NaHCO3). Other applications include de-icing, medicine, soaps, organic chemistry, street lights, and cooling nuclear reactors.

Atomic Number: 11

 

  • Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle

FOLLOW US

SEARCH BY TAGS

INSTAGRAM FEED

Archive

ARCHIVE

bottom of page