top of page

The light-bearer [P]

1831 uppfanns fosfortändstickan, med dessa kunde man tända tändstickan mot vilken yta som helst och de blev snabbt väldigt populära. Nackdelen var att de var alltför lättantändliga och vållade ett stort antal olyckor. Dessutom var den vita fosforn giftig vilket resulterade i att fosfortändstickorna med tiden förbjöds. Istället placerade man fosforn på ett särskilt plån på askens utsida, de gick under namnet Säkerhetständstickorna.

Fosfor [P] är ett mycket reaktivt grundämne och hittas därför aldrig i sin fria form. Fosfor förekommer i ren form i olika kristallstrukturer (allotroper), vit, röd, och de mindre vanliga violett och svart fosfor.

Den största användningen av fosforföreningar i industrin är i tillverkningen av gödselmedel. Fosfor är en viktig tillväxtfaktor för växter. Fosfor spelar också avgörande del i den mänskliga kroppen, där det används i DNA-molekylen och är en huvudingrediens i våra ben och tänder.

Vit fosfor avger en svag glöd i kontakt med syre och har av denna anledning fått namnet ljusbäraren.

Atomnummer: 15

 

It was in 1831 the phosphorus [P] match invented. These matches lighted on any surface and became very popular. The downside was that they were too flammable and caused numerous accidents. Moreover, the white phosphor toxic with the result that phosphorus matches was banned. Instead by placing the phosphor on a special strip on the outside of the box, so-called safety matches.

Phosphorus is a highly reactive element and is therefor never found as a free element. Elemental phosphorus comes in different crystal structures (various allotropes), with the names white, red, violet, and black phosphorus.

The primary use of phosphorus in industry is in the manufacture of fertilizers. Phosphorus is a key element in the growth of plants. Phosphorus is also a very important element in the functioning of the human body, it is used in the DNA molecule and is a main ingredient in our bones and teeth.

Red phosphorus is used in making pesticides and safety matches. Phosphorus emits a faint glow when in contact with oxygen and has for this reason been named the light bearer.

Atomic number: 15

  • Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle

FOLLOW US

SEARCH BY TAGS

INSTAGRAM FEED

Archive

ARCHIVE

bottom of page