top of page

Inte bara sand... [Si]


Periodiska systemet fakta för barn naturvetenskap bNosy

I naturen hittar man inte kisel [Si] i sin rena form utan alltid i föreningar, främst med syre och bildar då kiseldioxid. Kiseldioxid finns i sand, lera granit och kvarts. Kisel är ett starkt, men ett ganska skört material som tillhör halvmetallerna. Tack vare sin struktur fungerar kisel som en utmärkt halvledare och har stor användning inom elektronik komponenter och kretsar. En halvledare kan nämligen leda elektricitet mellan metaller och icke-metalliska isolatorer som tex glas.

Periodiska systemet fakta för barn naturvetenskap bNosy

Ett annat stort användningsområde för kisel är silikon, som är en polymer av kisel, syre och organiska sidogrupper. Silikoner har många användningsområden, några är tätning av fogar, isolering, köksredskap och inom medicinska applikationer som implantat.

Silicon Valley har fått sitt namn från de företag som tillverkade silikonchip för elektroniska komponenter.

Atomnummer: 14

 
Periodiska systemet fakta för barn naturvetenskap bNosy

Not just sand

Silicon [Si] does not occur uncombined in nature. Sand and almost all rocks contain

silicon combined with oxygen, forming silica. Silicon is a strong, but a rather brittle material and belongs to the metalloids. Thanks to its structure silicon acts as an excellent semiconductors and is widely used in electronic components and circuits. A semiconductor has electrical conductivity between metals and non-metal insulators like glass.

Another important area of silicon is silicone, which is a polymer of silicon, oxygen, with organic side groups. Silicones are versatile and used in many products for example silicone caulk, insulation, and kitchen utensils and in medical applications such as implants.

Silicon Valley gets its name from the silicon used in computer chips.

Atomic number: 14

 
Periodiska systemet fakta för barn naturkunskap bNosy

  • Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle

FOLLOW US

SEARCH BY TAGS

INSTAGRAM FEED

Archive

ARCHIVE

bottom of page