top of page

Den allsidige [Al]

bNosy periodiska systemet Aluminium fakta

Grundämnet aluminium [Al] är en lättmetall och den vanligast förekommande metallen i jordskorpan.

Naturvetenskap för barn bNosy

Aluminium är inte giftigt, och skyddar mot ljus, syre samt fukt vilket gör det till ett väldigt bra förpackningsmaterial. Aluminiumfolie används i många olika förpackningar, ofta tillsammans med papper och plast. Materialkvaliteten påverkas inte negativt vid återvinning vilket gör att man kan återvinna aluminium oändligt antal gånger.

Naturvetenskap för barn bNosy

Egenskaper som låg vikt, hög styrka, god korrosionsbeständighet (rostar inte) och dess formbarhet gör aluminiumlegeringar till väldigt bra konstruktionsmaterial inom ett stort antal områden, allt från små bilkomponenter, fönsterkarmar till stora byggnader, flygplan och fartyg. Genom sin goda elektriska ledningsförmåga används aluminium också i elektriska komponenter.

Aluminium framställs av bauxit och är en av världens mest energikrävande processer.

Atomnummer:13

 

The element aluminum [Al] is a light metal and the most abundant metal in the earth's crust.

Aluminum is nontoxic, and protects from light, oxygen and moisture, which makes it a very good material for packaging. Aluminum is used in many different packages, often accompanied by paper and plastic. Material quality is not influenced negatively by recycling, which means that you can recycle aluminum infinite number of times.

Properties such as low weight, high strength, good corrosion resistance (does not rust) and its formability makes aluminum alloys very good construction material in a number of areas, ranging from small automotive components, window frames to large buildings, aircraft and ships. Aluminum also has good electrical conductivity why it is used in electrical components.

Aluminum is produced from bauxite and is one of the world's most energy-intensive processes.

Atomic number: 13

 
Naturvetenskap för barn bNosy

  • Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle

FOLLOW US

SEARCH BY TAGS

INSTAGRAM FEED

Archive

ARCHIVE

bottom of page