top of page

Lättviktaren [Mg]

Motor block Magnesium

Magnesium[ Mg ] i sin grundform är en lätt, relativt stark och silverfärgad metall, som du hittar i Grupp 1 i det periodiska systemet - alkalimetallerna. Tack vare sin låga vikt är magnesium väldigt användbar i metallegeringar för att öka hållfastheten utan att göra materialet tyngre. Magnesium är ostabil i rent tillstånd och oxiderar i luft, då den bildar en tunn vit beläggning på ytan. Magnesium har god korrosionsbeständighet och goda mekaniska egenskaper vid hög temperatur. Magnesium brinner med ett lysande vitt sken.

Magnesium är också en viktig del i din kost, kroppen producerar inte magnesium själv utan detta måsta tas in genom din föda. Frukter, baljväxter, nötter och frön är exempel på magnesiumrika livsmedel. Magnesium är ett så kallad spårämne: den har en stor biologisk betydelse för alla levande organismer. Magnesium medverkar i nervernas och musklernas aktivitet och är inblandad i mer än 300 metaboliska funktioner. Växter använder magnesium för att bygga klorofyllmolekyler. Den största källan för magnesium är havsvatten.

Metallen används i stor utsträckning vid tillverkning av mobiltelefoner, bärbara datorer, kameror och andra elektroniska komponenter.

Atomnummer: 12

 

Purified magnesium [Mg], is a very light, relatively strong and silvery metal, and you will find it in Group 1 of the Periodic Table – the alkali metals. Its lightness makes it very good for use in many other metal alloys to increase strength without increasing the weight of the structure. Magnesium is unstable in its pure state and tarnishes in air to form a thin white oxide coating. Magnesium has good corrosion resistance and good high temperature mechanical properties. When it burns in air, magnesium produces a brilliant white light.

Magnesium is also an important element in your diet. Magnesium is called a trace metal; it has a great biological meaning for all living organisms. It is crucial to more than 300 biological processes in the human body and plants use magnesium to build chlorophyll molecules

The metal is widely used in the manufacturing of mobile phones, laptop computers, cameras, and other electronic components.

Atomic numer: 12

 
Periodiska systemet - naturvetenskap för barn

  • Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle

FOLLOW US

SEARCH BY TAGS

INSTAGRAM FEED

Archive

ARCHIVE

bottom of page