top of page

The reactive attacker... [F]

Fluorine [F] is the lightest member of the halogen family. The halogens are five non-metallic elements found in Group 17 of the periodic table. The term halogen means "salt-producing" and compounds containing halogens are called salts. Fluorine is a yellowish gas at room temperature and is very dangerous; it is both poisonous and very reactive with other elements. It is the most reactive of all the elements in the periodic table and quickly attacks metals. As an example: steel wool bursts into flames when exposed to fluorine.

There was no commercial production of fluorine until World War II, but the nuclear bomb project and other nuclear energy applications made it necessary to start produce large quantities. Fluorine has relatively few uses as an element. It is much too active, but one use of elemental fluorine is in rocket fuels. It helps other materials burn, like oxygen does. Most common is to fluorine to make compounds of fluorine. Fluorine compounds play an important role in the industry with applications such as high temperature non-sticky plastics (Teflon), pharmaceuticals, in the processing of nuclear fuel, etching glass and when combined with oxygen, used as a refrigerator cooler.

The compound sodium fluoride is more well-known and used in toothpaste and drinking water to prevent dental cavities.

Atomic number: 9

 

Fluor [F] är den lättaste medlemen i halogen familjen. Halogener är fem icke-metalliska grundämnen tillhörande Grupp 17 i periodiska systemet. Termen halogen betyder "salt-bildare" och föreningar som innehåller halogener kallas salter. Fluor är en gulaktig gas vid rumstemperatur och är väldigt farligt; den är både giftig och extremt reaktiv.. Det är den mest reaktiva av alla grundämnen i det periodiska systemet och angriper snabbt metaller. Ett exempel så brister stålull ut I lågor när det utsätts för fluor.

Det fanns ingen kommersiell produktion av fluor fram till andra världskriget, pga utvecklingen avatomvapen och andra kärnkraftsapplikationer blev det nödvändigt att börja producera fluor stora mängder. Fluor är alledels för aktivt för att kunna användas på egen hand, det hjälper andra material att brinna som syre gör. Därav så passer det väldigt bra som raketbränsle. Utöver det så är det vanligast med fluorföreningar. I industrin har fluor en viktig betydelse med applikationer såsom hög temperatur non-stickyplast (teflon), I läkemedel, bearbetning av kärnbränsle och etsning av glas

Föreningen natriumfluorid är mer välkänd där det används i tandkräm och I dricksvatten för att förhindra tandskador.

Atomnummer: 9

 

  • Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle

FOLLOW US

SEARCH BY TAGS

INSTAGRAM FEED

Archive

ARCHIVE

bottom of page