top of page

The element of life [O]

Oxygen [O] is all around us, you can find it in the air you breath and in the water you drink. It is one of the most important elements on our planet. Oxygen is produced naturally on the earth through the photosynthetic process (respiration process) in plants. Humans and animals need oxygen to burn the energy from our food consumption. Oxygen plays a big part of our DNA and is apart of almost all-important biological chemical compounds.

In gas form (two oxygen atoms joined together), oxygen is an odorless and tasteless gas that makes up 21% of our air. When three oxygen atoms are joined together it form ozone. Ozone exits in the upper region of the atmosphere forming the ozone layer, which helps to protect us from UV-rays of the sun.

Oxygen is used in medical facilities to treat people with breathing problems and also as life support for astronauts and scuba divers. In the industry oxygen is most commonly used in the manufacturing of steel.

It was the Swedish chemist C. W. Scheele first discovered oxygen in 1772. He called the gas "fire air" because it was needed for fire to burn.

Atomic number 8.

Syre [O] finns överallt omkring oss, som i luften du andas och i vattnet du dricker. Det är ett av de viktigaste ämnena på vår planet. Syre produceras naturligt på jorden genom fotosyntesen (respiration processen) i växter. Människor och djur behöver syre för att bränna energivi får via vår föda. Syre är en stor del av vårt DNA och spelar en viktig roll i nästan alla viktiga biologiska kemiska föreningar.

I gasform (två syreatomer tillsammans), är syre en luktfri och smaklös gas och utgör 21% av vår luft. När tre syreatomer förenar sig bildar de ozon. Ozon finns i den övre delen av atmosfären och bildar något som kallas ozonskiktet, vilket hjälper oss att skydda oss mot skadliga UV-strålar från solen.

Syrgas används I sjukvården för att behandla människor med andningsproblem och även som andningshjälpför astronauter och dykare. I industrin använder man syre till största delen vid tillverkningen av stål.

Det var den svenska kemisten C. W. Scheele upptäckte först syre i 1772. Han kallade gasen "eld luft" eftersom utan den kunde inte eld brinna.

Atomnummer 8.

  • Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle

FOLLOW US

SEARCH BY TAGS

INSTAGRAM FEED

Archive

ARCHIVE

bottom of page