top of page

Noxious air [N]

78% of Earth's atmosphere is made of nitrogen gas. Nitrogen [N] can also be found in all living organisms on our planet including plants and animals. It also plays an important role in proteins and nucleic acids. Nitrogen is a clear gas with no smell and forms diatomic molecules, which means that there are two nitrogen atoms per molecule in nitrogen gas. Nitrogen becomes a liquid at -210 degrees C. Liquid nitrogen looks like water and is used as a refrigerant to keep things cold.

Industrially nitrogen is used primarily to make ammonia, which is used to create fertilizers, nitric acid and explosive. Ammonia is also used as a disinfectant because it kills bacteria and fungus.

Atomic number 7.

78% av jordens atmosfär betsår av kvävgas [N]. Kväve kan också hittas i alla levande organismer på vår jord, inklusive växter och djur. Den spelar också en viktig roll i proteiner och nukleinsyror. Kväve är en klar gas utan lukt som bildar diatomära molekyler, vilket betyder att det finns två kväveatomer per molekyl i kvävgas. Kväve blir en vätska vid -210 ° C. Flytande kväve ser ut som vatten och används som ett kylmedel för att hålla saker kallt.

I industrin används kväve främst till att tillverka ammoniak. Ammoniak är ett desinfektionsmedel, eftersom det dödar bakterier och svamp, men även för att tillverka gödselsmedel, salpetersyra och sprängämnen.

Atomnummer 7.

  • Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle

FOLLOW US

SEARCH BY TAGS

INSTAGRAM FEED

Archive

ARCHIVE

bottom of page