top of page

Rule number 1 - never ever let go of your balloon… [He]


Rule number 1; never ever let go of your balloon…

Helium [He] is usually found as a gas with no smell or color. Helium is a lot lighter than air, so when you put helium inside of a balloon it will try to float away. Because of its low density helium is often used to fill balloons, weather balloons and airships. Helium has the lowest boiling point of all the elements, and only at high pressure passes it in solid form. It is the second most common element in the universe.

Atomic number 2.

 

Regel nummer 1: släpp aldrig taget om din ballong…

Helium [He ] förekommer normalt som en gas utan lukt eller färg. Eftersom Helium är en mycket lättare gas än luft, så kommer ballongen försöka flyga iväg när du fyllt den med Helium. Just på grund av dess låga densitet används helium ofta för att fylla ballonger, luftballonger och luftskepp. Helium har lägst kokpunkt av alla grundämnen, och övergår till fast form endast vid högt tryck. Helium är det näst vanligaste grundämnet i universum.

Atomnummer 2.

 

  • Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle

FOLLOW US

SEARCH BY TAGS

INSTAGRAM FEED

Archive

ARCHIVE

bottom of page