PYSSEL

Pi och Powerbollarna - Magnetfisket

Karaktärerna Pi och Mange Magnet från bokserien Pi och Powerbollarna lär barn genom olika pyssel övningar hur magneter och magnetism fungerar.

Pi och Powerbollarna