top of page
Untitled-1.gif
PYSSEL

Pi och Powerbollarna - Magnetfisket

Karaktärerna Pi och Mange Magnet från bokserien Pi och Powerbollarna lär barn genom olika pyssel övningar hur magneter och magnetism fungerar.

Pi och Powerbollarna
bottom of page