top of page

Barn och naturvetenskap genom pyssel upptäcka, utforska och lära.

bNosy tar vara på barns naturliga nyfikenhet och introducerar naturvetenskap och teknik redan vid en tidig ålder. Vi tror på att möjliggöra inlärande genom olika sinnen, som ett komplement till böckerna i serien Pi och Powerbollarna ha vi tagit tagit fram app-spel, pyssel, experimentfilm och musik.

 

Med hjälp av handledning kan ni själva skapa workshop kring konceptet. 

Två av totalt nio böcker i serien Pi och Powerbollarna har publicerats, i den första boken Magnetfisket får läsaren lära sig om begreppet magnetism och den andra boken Vinterracet handlar om hur olika material fungerar. Konceptet är kopplat till läroplanen i naturvetenskap och teknik. 

bNosy enkla experiment för barn, är en filmserie där vi vill få barn att experimentera mera, med ingredienser du lätt kan hitta hemma. Experimenten är roliga, pedagogiska och kopplade till läroplanen.  

Du kan också hitta filmerna på bNosy's Youtube kanal, bNosy - simple science and technology for kids

bottom of page