top of page
Faktakoll i fokus - skola och förskola

Faktakoll i fokus - skola och förskola

Play Video

Vi är ett 70-tal organisationer som vill öka kunskapen om vad vetenskap är och hur den kan användas för att bygga ett bättre samhälle. Bland oss finns företrädare för universitet, föreningar, företag och myndigheter. Med frågan Hur vet du det? kan vi tillsammans ge vetenskaplig kunskap ett större utrymme i politiken, i samhällsdebatten och i samtal oss människor emellan.

Målet med kampanjen är att: 

Vetenskap ska få mer utrymme än tidigare när politiska förslag diskuteras under årets valrörelse.

Kampanjen samordnas av Vetenskap & Allmänhet.

"Viktigaste valfrågan är: Hur vet du det? "

Tillsammans med 52 organisationer har vi tyckt till i denna debattartikel i SvD. 
 

Nu är kampanjen #hurvetdudet igång som vi deltar i. Fram till valet 2018 kommer bNosy att släppa nytt gratis material för förskolan och skolan för att sprida kunskap bland barn.

Håll ögonen öppna! 

#marchforscience

bottom of page